Slično leči slično: homeopatija

Homeopatija ne leči boelst nego čoveka kao jedinstvo duše, uma, emocija i tela, poštujući pri tome individualnost svakog čoveka...

Slično leči slično: homeopatija

Slično leči slično: homeopatija

Homeopatija (od grčkih reči homeo, što znači „slično“ i pathos, što znači „patnja“) jeste medicinski sistem čiji je osnivač nemački doktor i hemičar Samuel Christian Hahnemann (1755–1843), a zasniva se na osam principa:

1.    vitalna (životna) sila,
2.    prijemčivost,
3.    mijazmi,
4.    zakon sličnosti,
5.    dokazivanje,
6.    potentizacija,
7.    davanje samo jednog leka,
8.    pravac izlečenja (Heringov zakon).

Metod lečenja u kom se u potpunosti poštuje navedenih osam principa naziva se klasična homeopatija. Međutim, tokom vremena iz homeopatije su se razvili i mnogi drugi metodi lečenja koji, iako imaju sličnosti s njom, to nisu jer se ne zasnivaju na njenih osam osnovnih principa. O njima će biti reči kasnije.

Similia similibus curentur (slično leči slično)


Zakon sličnosti glasi: svaka supstanca koja kod zdravog čoveka uzrokuje određene fizičke, emotivne ili mentalne simptome izlečiće iste te simptome ako se jave kao rezultat bolesti. Zakon sličnosti u lečenju je prvi primenio švajcarski doktor, naučnik i filozof Paracelzus (1493–1541).

Vitalna (životna) sila


Homeopatija nije ograničena fizičkim nivoom postojanja, nego priznaje postojanje nivoa koji se ne mogu percipirati sa naših pet čula. Po homeopatskoj filozofiji, čovek je vitalna (životna) sila, tj. energija koja se manifestuje na tri nivoa: mentalnom, emotivnom i fizičkom.

Balans, ili idealno stanje vitalne sile, što je njeno prirodno stanje, manifestuje se potpunim mentalnim, emotivnim i fizičkim zdravljem. Međutim, pod dejstvom raznih uticaja vitalna sila može da izađe iz balansa i to je ono što se u homeopatiji smatra bolešću. Bolest će se manifestovati na mentalnom, emotivnom ili fizičkom nivou određenim simptomima, a ta manifestacija jeste ono što se smatra bolešću u klasičnoj medicini. Sa homeopatske tačke gledišta, bolest može postojati samo na energetskom nivou, gde se nalazi vitalna sila, a ono što se dešava na mentalnom, emotivnom ili fizičkom nivou nije ništa drugo nego manifestacija te bolesti.

Viđenjem čoveka kao energije, homeopatija ne negira shvatanja klasične medicine nego ih dopunjuje, zalazeći u oblasti živog bića koje su klasičnoj medicini nepoznate. Homeopatija i klasična medicina jesu komplementarni medicinski sistemi.

Maksimalni dozvoljen broj znakova za preuzimanje je 600, uz obavezan link na lovesensa.rs

Ostali članci

Inicijalizacija u toku...

Komentari

Samo članovi kluba mogu da šalju komentare. Prijavite se ili se registrujte. Registracija je besplatna.