Koje su legalizovane metode tradicionalne medicine u Srbiji

Komplementarna, alternativna i tradicionalna medicina u velikoj meri su sinonimi, a evo u čemu se razlikuju...

Tradicionalna medicina u Srbiji regulisana je Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (''Službeni glasnik RS'', br. 107/05), a posebna Radna grupa za tradicionalnu (komplementarnu i alternativnu) medicinu Ministarstva zdravlja Srbije, koja je dala predlog o konačnoj formi Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku obavljanja metoda i postupaka tradicionalne medicine, stala je na stanovište da sve legalizovane metode tradicionalne medicine treba svrstati u dve grupe: terapijske metode i metode unapređenja zdravlja.

Iz razloga vezanih za forumulacije kojima je definisana tradicionalna medicina u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti na koji se pravilnik oslanja, međutim, termin metode unapređenja zdravlja koji u Zakonu nije bio naveden, zamenjen je terminom metode rehabilitacije.

Sistematizacija legalizovanih metoda tradicionalne (komplementarne i alternativne) medicine je napravljena radi veće preglednosti i ne isključuje druge vrste podela i grupisanja.

Metode dijagnostike i lečenja

 • Ajurveda
 • Akupunktura
 • Kvantna medicina
 • Kineska tradicionalna medicina
 • Makrobiotika
 • Primenjena kineziologija
 • Refleksologija
 • Segmentna terapija
 • Suđok
 • Tradicionalna domaća medicina
 • Tuina
 • Fitoterapija
 • Hiropraktika
 • Homeopatija
 • Šiacu

Metode rehabilitacije (za unapređenje zdravlja)

 • Apiterapija
 • Aromaterapija
 • Detekcija štetnih zračenja
 • Duhovna energetska medicina
 • Energetska terapija
 • Joga
 • Porodični raspored
 • Reiki
 • Tai či čuan
 • Ći gong

Kako navodi Vuk Stambolović, "tradicionalna (komplementarna i alternativna) medicina je termin koji je u zvaničnu upotrebu uvela Svetska zdravstvena organizacija. Pod njim se podrazumevaju “zdravstvene prakse, pristupi, znanja i verovanja koja se odnose na preparate biljnog, mineralnog ili životinjskog porekla, na duhovne terapije, kao i na manualne tehnike i vežbe koji se primenjuju pojedinačno ili u kombinaciji u svrhu lečenja, dijagnostikovanja i sprečavanja bolesti, odnosno radi očuvanja dobrobiti” (1).

U stručnoj javnosti se, inače, globalno koristi akronim KAM (CAM - complementary and alternative medicine).

Komplementarna medicina je termin koji podrazumeva “grupu sistema, praksi i proizvoda koji se, primenjuju u svrhe zdravstvene zaštite, zajedno sa konvencionalnom medicinom, a trenutno se ne smatraju njenim delom” (2).

Ostali članci

Inicijalizacija u toku...

Komentari

Samo članovi kluba mogu da šalju komentare. Prijavite se ili se registrujte. Registracija je besplatna.