Integrativna medicina za 21. vek

Sadašnji zdravstveni sistemi funkcionišu tako što čekaju da se pojave simptomi, umesto da se pažnja posveti prevenciji bolesti tako da se ti zdravstveni problemi uopšte i ne pojave. Kontinuum zdravlje-bolest opisuje se sa "biti odlično", "osećati blagostanje u odsustvu bolesti" i osećati "manje simptome", sa jedne strane i "višestruki/hronični simptomi", "akutna/uznapredovala bolest" i "terminalni stadijum/smrt" sa druge.

Biomedicinski model zdravstvene zaštite, odnosno moderna zapadna medicina, koristi redukcionistički pristup koji se fokusira na fizičke i objektivne osnove bolesti i uz pomoć najnovijih naučnih dostignuća i hirurških procedura koje spasavaju život, moderna zapadna medicina uspešno tretira onu drugu stranu spektra zdravlje-bolest. Međutim, problem ovakvog pristupa je njegova nesposobnost da se posveti prvom delu spektra, odnosno održanju zdravlja i unapređenju blagostanja - što se delom ogleda i u broju pacijenata koji se okreću alternativnim metodama zbog nezadovoljstva sadašnjim sistemom.

Svakako, sve više zdravstvenih radnika, političara i socioekonomskih analitičara poslednjih godina uviđa da je jedna od najvećih mana zapadnog zdravstvenog sistema njegova usredsređenost na akutnu i epizodičnu zdravstvenu zaštitu, čime se zanemaruju druga ključna pitanja, pre svega hronične bolesti. Prema CDC (Centar za kontrolu i prevenciju bolesti u SAD), 70 odsto svih smrtnih slučajeva je posledica hroničnih bolesti, dok se troškovi zdravstvene zaštite hroničnih bolesnika kreću oko 1,5 milijardi dolara godišnje, odnosno čine 75 odsto svih zdravstvenih izdataka. Samo delić budžeta se troši na prevenciju i promociju zdravlja, uprkos dokazima da prevencija najefikasnije smanjuje teret hroničnih bolesti.

Integrativna medicina se pojavila kao rešenje u ovoj problematici. Manifestujući se kao efikasan način borbe protiv epidemije hroničnih bolesti koja predstavlja veliki teret za ekonomiju, integrativna medicina je na Zapadu prepoznata kao strategija koja može da zakrpi rupe u postojećem zdravstvenom sistemu, a da istovremeno drži troškove pod kontrolom. Međutim, za ljude koji se zalažu za novi sitem, on predstavlja nešto više od načina da se smanje medicinski troškovi.

Prema Konzorcijumu akademskih centara za integrativnu medicinu, udruženja koje čini 46 akademskih zdravstvenih centara posvećenih napretku integrativne zdravstvene zaštite, integrativna medicina je "medicinska praksa koja reafirmiše odnos između lekara i pacijenta, fokusira se na celu ličnost, zasniva se na dokazima i koristi odgovarajuće terapijske pristupe, zdravstvene profesionalce i discipline da bi postigla optimalno izlečenje i zdravlje."

Maksimalni dozvoljen broj znakova za preuzimanje je 600, uz obavezan link na lovesensa.rs

Ostali članci

Inicijalizacija u toku...

Komentari

Samo članovi kluba mogu da šalju komentare. Prijavite se ili se registrujte. Registracija je besplatna.