Kako dobro korporativno upravljanje utiče na održivi razvoj

„Smisao ekonomije se ne sastoji u konstruisanju modela, već u stalnom naporu da se celokupnom čovečanstvu olakša život“. (Joan Robinson)

“Dobro korporativno upravljanje doprinosi održivom ekonomskom razvoju na taj način što poboljšava poslovne rezultate kompanija i njihovu operativnu efikasnost, olakšava, a samim tim i poboljšava, pristup tržištima kapitala, dovodi do umanjenja troškova kompanija u smislu pribavljanja kapitala i podiže vrednost imovine, i doprinosi boljoj reputaciji kompanije”, navodi Bojana Bogojević, diplomirani pravnik - sa položenim pravosudnim ispitom, specijalista za korporativno upravljanje, ekspert za EU. Ko-autor je dve stručne knjige i autorka je više stručnih tekstova i naučnih radova iz oblasti prava i korporativnog upravljanja i aktivna je učesnica na mnogobrojnim domaćim i inostranim naučnim skupovima. Kao predstavnik civilnog sektora, Bojana Bogojević učestvovala je u izradi Zakona o rodnoj ravnopravnosti, u izradi Nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost sa akcionim planom i u izradi akcionog plana za primenu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti - Žene, mir i bezbednost u Republici Srbiji.

“Opšte je poznato da je dobro korporativno upravljanje i upravljanje uopšte od vitalnog značaja za održivi razvoj”, ističe Bojana. “Nacionalna strategija održivog razvoja RS koju je Vlada donela za period 2008-2017 određuje održivi razvoj kao ciljno orijentisan, dugoročan, neprekidan, sveobuhvatan i sinergetski proces kojim se utiče na sve životne aspekte, kao što su ekonomski, socijalni, ekološki i institucionalni”.

Promene su neminovne

“Da bi društva shvatila dubinu i složenost ove teme”, kaže Bojana, “za početak neophodno je u određenim delovima pristupiti sveobuhvatnom restruktuiranju korporativnog upravljanja, što je složen i veoma često dugotrajan proces, kome se ipak mora pristupiti da bi se desio napredak”.

U svom tekstu “Uloga korporativnog upravljanja u održivom razvoju”, koji je objavila i Advokatska komora Srbije , Bojana ističe: “Da bi određeno privredno društvo opstalo na tržištu u novim uslovima poslovanja u najvećem broju slučajeva mora potpuno da prestane sa dosadašnjom praksom poslovanja, rada i ponašanja. Promene koje se putem principa dobrog upravljanja moraju uvesti u cilju prilagođavanja novonastalim uslovima su sveobuhvatne i zahtevaju izgradnju novog, efikasnog sistema vrednosti u poslovanju u kome će dominirati kvalitet poslovanja, poslovna etika i nadasve poslovna kultura kojom je neophodno da određeno privredno društvo i po mogućstvu ceo privredni sistem odiše”.

Planeta i društvo

U cilju obezbeđenja proaktivnog pristupa održivom razvoju gledano kroz prizmu dobrog korporativnog upravljanja, neophodno je ograničene državne odnosno domaće investicije usmeriti ka najprofitabilnijim kompanijama.

Poboljšanje prakse upravljanja u društvu dovodi do poboljšanja sistema odgovornosti, a time se rizik da zaposleni u privrednom društvu izvrše prevaru ili da posluju u sopstvenu korist, značajno smanjuje.

Da bi sve navedene stavke počele da se menjaju i primenjuju, neophodan je kvalitetan menadžment koji bi vodio ka pravilnom korporativnom upravljanju. Ukoliko bi se aktivno i odgovorno pristupilo primeni navedenih rešenja u prevazilaženju postojećih problema, održivi razvoj bi u značajnom segmentu bio osiguran.

kako_dobro_korporativno_upravljanje_utice_na_odrzivi_razvoj2

Izvor: Lovesensa

Jasmina Stojanović

Ostali članci

Inicijalizacija u toku...

Komentari

Samo članovi kluba mogu da šalju komentare. Prijavite se ili se registrujte. Registracija je besplatna.