ŠKOLA INTEGRATIVNE FRAKTALNOSTI „ISKON“

Predstavljamo vam Školu Integrativne Fraktalnosti "ISKON“" u Srbiji.

Škola je nastala iz potrebe da se objedine stečena znanja i da prikupljena na jednom mestu daju priliku svakom polazniku ove ŠKOLE da ih sazna, razume i primeni u svom ličnom razvoju. Škola je neformalnog karaktera i objedinjuje sva savremena naučna saznanja, umrežena sa alternativnim znanjima o razvoju mozga i neuroplastičnosti, znanja iz oblasti kvantne fizike, mogućnosti uticaju arhetipova na naš žvotni put, mnoga znanja koja se odnose na korištenje energetskih potencijala čoveka i sveukupnost fraktalnog sveta prirode i čoveka. U našoj školi čoveka vidimo čoveka kao celovito biće koje jeste i nastaje u dinamici sa uticajem okruženja. Studije iz oblasti neuronauke u poslednjoj deceniji ukazuju na znatno veću mobilnost i dinamičnost mozga - nove nervne ćelije i sinapse nastaju i menjaju se tokom celog života, za razliku od ranijih shvatanja o relativnoj nepromenljivosti posle puberteta.

Epigenetske studije, kako spoljašnjim intervencijama možemo uticati na genetiku, su takođe doprinele najnovijim shvatanjima da su geni samo mogućnost (Lipton, Biologija verovanja, 2015). Ljudski mozak je podeljen na levu i desnu hemisferu. Leva hemisfera bavi se logikom i linearnim mišljenjem, dok se desna hemisfera bavi asocijacijama, apstraktnim idejama, kreativnošću, simbolikom, maštom, emocijama. U našoj kulturi je dominacija leve hemisfere, a da bismo bili celoviti u svom razvoju, potrebno je da koristimo obe. Mnogi naučnici veruju da mera razvoja nije u jednoj ili u drugoj hemisferi nego u uzajamnom dejstvu obe - integrisanom delovanju.
Kroz crtanje fraktalnih crteža po određenim pravilima radi se na povezivanju verbalnog i neverbalnog, kao i leve i desne hemisfere.

Sa znanjem iz neuronauke proširujemo naše razumevanje kako mozak i telo reaguju na stres, traumu, bolest i druge događaje, pa uz pomoć linije i boje utičemo svesno na promene u mozgu kakve želimo.
Boje su jedan od prajezika ovog sveta. Preko boja saopštavamo sebe i shvatamo signale koje nam naše okruženje preko njih šalje. Gete je u poznavanju delovanja boja video ključ za razumevanje života. U našoj školi bojama se daje posebno mesto jer se polazi od njenog uticaja na nas putem visine frekvencije koju boja emituje.
Boja deluje na svim nivoima - fizičkom, emocionalnom, mentalnom, duhovnom.
Danas boje služe kao psihodijagnostičko i terapeutsko sredstvo u poboljšanju kvaliteta života.

DOBROBITI ZA POLAZNIKE ŠKOLE

Primenom tehnika koje polaznici u našoj školi nauče i steknu, mogu se pokrenuti, oživeti, ojačati i oplemeniti duševne snage čoveka: mišljenje, osećanje i volja.
Moguće dobrobiti su:
- svesnija, proširena i aktivna percepcija
- sposobnost stvaranja jasnijih i tačnijih predstava o sebi, svojim unutrašnjim mogućnostima i granicama, vremenom ojačano osećanje sopstvene vrednosti
- jačanje pažnje za razvijanje sposobnosti stvaranja jasnijih predstava o stvarnosti sveta i njegovih fenomena
- samopouzdanje i spremnost za donošenje ispravnih odluka
- osećaj za pravu meru, sklad i lepotu unutar sebe
- otkrivanje novih veština i talenata u sebi
- pokretanje i rešavanje životnih dilema i ambivalencija
- oslobađanje strahova i unutrašnjih blokada
- korišćenje u ličnom profesionalnom radu
Bavljenjem bojama, linijma, formama, površinama i kompozicijama podstiču se i jačaju sposobnosti savladavanja haosa, sposobnost organizovanja detalja u skladnu celinu, unutrašnja fleksibilnost i pokretljivost, kreativnost - prvo na papiru, a kasnije i u konkretnim životnim situacijama ili krizama.
Ispoljena kreativnost jača integritet ličnosti, a integritet i imunitet, psihosomatski gledano, stoje u direktnoj korelaciji. Drugim rečima, jačanjem unutrašnjih snaga oživljavaju se samoisceljujuće snage koje postoje u svakom čoveku i pomažu mu u samonapredovanju i samonadmašivanju.

MISIJA ŠKOLE

Integrisanje znanja iz oblasti psihologije, pedagogije, umetnosti, neuronauke, kvantne fizike, komunikologije, duhovnosti, sa ciljem da celovitije vidimo, delamo, mislimo i osećamo.

VIZIJA ŠKOLE

Putem objedinjavanja saznanja kroz linije i boje pokrenuti unutrašnje procese samorazvoja i samospoznaje. Iskon je škola integrativne fraktalnosti, koja daje okvir polaznicima škole da nauče kako biti izvan okvira, kako sebe proširiti u skladu sa ritmom sfera i samoga života i kako naučeno živeti iz dana u dan.

ŠKOLA POČINJE SA RADOM u mesecu septembru 2020. Sastoji se iz pet modula. Svaki modul ima četiri vikend susreta jednom u mesecu.

Prvi modul - BAZIČNI CIKLUS

Teme predavanja

1.Implicitno značenje linije i boje
2.Neuroplastičnost mozga i fraktalnost
3.Simboli i fraktali
4.Boje kao jezik

Drugi modul - NAPREDNI CIKLUS I SIMBOLIKA

Teme predavanja:
1. Kvantna fizika i fraktali
2. Dekodiranje obrazaca kroz crtež
3. Osnovi sakralne geometrije
4. Hologrami i fraktali

Treći modul - CIKLUS NAPREDNIH TEHNIKA

Teme predavanja:
1. Arhetipovi i ontogeneza
2. Emocije i odnosi
3. Krug i celovitost
4. Samoaktualizacija

Četvrti modul - UMETNIČKI CIKLUS

Teme predavanja:
1. Fraktalnost broja
2. Boja i zvuk kao vibracija
3. Umetnost i duhovnost
4. Arhetipovi u umetnosti

Peti modul - CIKLUS INTEGRISANJA

Teme predavanja:
1. Metodologija pedagoškog rada
2. Komunikacijske veštine
3. Struktura i metodologija rada sa decom, odraslima, starima i osobama sa smetnjama u razvoju
4. Integracija
5. Praktičan rad

FAKULTATIVNI PROGRAMI

- Kaligrafija u fraktalnoj mreži
- Simboli i ornamenti u fraktalnoj mreži
- Terapijske grupe ili individualni ciklusi

DRUGI PROGRAMI ŠKOLE

- Međunarodne konferencije integrativne fraktalnosti
- Međunarodne likovne kolonije integrativne fraktalnosti
- Izložbe fraktalnih ciklusa
- Izleti i letovanja

AUTORKE ŠKOLE INTEGRATIVNE FRAKTALNOSTI

Spomenka Divljan, pedagog-psiholog, psihološki savetnik
Vesna Živanović, psiholog, psihološki savetnik
Ljiljana Nestorović, samostalni umetnik.
Zorica Petrović, pedagog, psihološki savetnik,
Četiri stuba u sadejstvu pružaju integrisana višedecenijska znanja i iskustva u školi celovitog razvoja čoveka.

KO SE MOŽE PRIJAVITI

Za prva četiri modula mogu se prijaviti sve zainteresovane odrasle osobe koje žele da unaprede svoj život. Poslednji modul je namenjen budućim fraktalnim učiteljima i njega mogu pohađati osobe iz humanističkih profesija - psiholozi, pedagozi, socijalni radnici, vaspitači, učitelji, nastavnici, profesori, sociolozi, defektolozi, kao i polaznici koji nisu iz ovih profesija, ali pokazuju visok nivo postignuća i motivacije, a po proceni stručnog tima.

Polaznici koji imaju urađen ciklus i mapu naprednih tehnika imaju obavezu da prođu prvi, drugi, objedinjeni treći i četvrti modul kao jedan modul, ukoliko žele da pohađaju peti modul.

KAKO SE MOŽETE PRIJAVITI ZA POHAĐANjE ŠKOLE?

Telefon: 0658480031
Mail adresa: skola.iskon@gmail.com
Za prijavu je potrebno poslati svoj CV.

Maksimalni dozvoljen broj znakova za preuzimanje je 600, uz obavezan link na lovesensa.rs

Ostali članci

Komentari

Samo članovi kluba mogu da šalju komentare. Prijavite se ili se registrujte. Registracija je besplatna.