Red rođenja: vi i vaša deca

"Mali svet detinjstva sa svojim poznatim okruženjem je model velikog sveta"... Karl Jung

Sigmund Frojd je bio prvi psihoterapeut koji je napisao: "Detetov red rođenja u porodici ima veliki uticaj na kurs njegovog kasnijeg života."

Vaš red rođenja i pol određuju u velikoj meri kako se drugi članovi porodice odnose prema vama, kao i kako vas tretiraju. To sa svoje strane utiče na to kako vi o sebi razmišljate i kako se ponašate prema drugim ljudima, kako u okviru svoje porodice tako i van nje. Naša porodica je učionica u kojoj učimo kako da se ponašamo u svetu. Naša iskustva kod kuće takođe utiču na naša očekivanja i procene kako situacija tako i odnosa. Reagovaćemo na isti način na mnoštvo događaja tokom ostatka života na način na koji smo reagovali na njih u porodici. Iskustva reda rođenja i pola utiču pre svega na naše socijalno ponašanje - i na uloge supruge, roditelja, prijatelja kao i na sve druge socijalne odnose u koje ulazimo.

Alfred Adler na o redu rođenja rekao: "Ne treba da nas iznenadi saznanje da ljudi ne menjaju svoje stav prema životu nakon svog detinjstva, iako se on u odraslom dobu izražava na drugačije načine u poređenju sa detinjstvom."

Koga deca kopiraju (VIDEO)...

"Mali svet detinjstva sa svojim poznatim okruženjem je model velikog sveta" su reči Karla Junga u vezi uticaja reda rođenja na kasniji život osobe.

Zbog toga je važno biti svestan kako naša pozicija u porodici i naša rana iskustva u vezi sa tim su nas oblikovala kao ličnost kao i naše odnose sa drugim ljudima. Marej Bover, čuveni porodični terapeut je imao običaj da govori "nijedan pojedinačni podatak nije važniji od reda rođenja osoba u sadašnjoj porodici i prošlim generacijama."

Kada se uzmu u obzir svi drugi faktori, osobine koje određuje red rođenja se zasnivaju na sledećih 5 okolnosti pri rođenju:

  • Red rođenja, da li ste prvo, drugo ili poslednje dete
  • Pol deteta
  • Broj godina između rođenja braće i sestara
  • Pol braće i sestara
  • U nešto manjem obimu, red rođenja roditelja, pre svega onog koji je istog pola kao i vi.

Maksimalni dozvoljen broj znakova za preuzimanje je 600, uz obavezan link na lovesensa.rs

Ostali članci

Inicijalizacija u toku...

Komentari

Samo članovi kluba mogu da šalju komentare. Prijavite se ili se registrujte. Registracija je besplatna.