Kako da aktivirate stazu srca: ovo je terapeutska tajna za srećan i dugovečan život

Aktivna Staza Srca će stvarati uzvišene osećaje – svetlost, a može vam pomoći da se uzdignete vrlo visoko na vašoj rezonanci evolucije!

Počećemo od glavnog uzroka svih problema i patnje čovečanstva koji se nalaze u energiji – ćelijskoj svesti srca. Staza Srca predstavlja spontani krug – torziono polje – svesti, emocija i fizičkog tela. Na ovaj najveći problem – poremećaj današnjeg čoveka, ne obraća se pažnja, bez obzira na to što je on uzrok potisnutog mentalno-emocionalnog konflikta koji je stvoren kroz svakodnevni život. Ovaj poremećaj je uzrok stotine perifernih simptoma mentalnih i fizičkih bolesti. Sa svojim pogrešnim uverenjima i pogrešnim životnim navikama, kao i neobaveštenosti, mnogi čitavog života vuku i nose mentalne i emocionalne traume. Na taj način je stvorena rezonanca navike i čovek živi sa svojim problemom koji ga uništava. Niko ne može da pobegne od samog sebe, jer to nije moguće.

Naučite da živite mindfulness: 15 lakih vežbi za srećan život u sadašnjem trenutku

Isto tako, čovek ne može da zaboravi ili poništi svoju traumu jer je ona energetski zapis! Svaka trauma prvo mora da se spozna – osvesti, a onda da se na ispravan način eliminiše. Da bi se to uradilo, čovek mora da ima znanje, mora da stvori uslove u svom umu, srcu i telu – mora da podigne svoju ličnu rezonancu na viši nivo kako bi ona mogla da „prekrije“ rezonancu neke traume ili navike – to je davno rekao Nikola Tesla. Negativne i haotične emocije dubinski moduliraju i narušavaju pravilne funkcije mozga. Pogrešne emocije i pogrešna uverenja stvaraju vrlo jak pogrešan impuls koji se prenosi do mozga, blokirajući njegove pravilne funkcije, a zatim se pogrešni i poremećeni impulsi prenose do tela gde izazivaju razne poremećaje. Te neprerađene i neosvešćene negativne emocije, traume od raznih događaja, nasilja, agresivnosti, uz svakodnevni dodatni stres i muku preživljavanja deluju na čovekov ceo energetski sistem, dovodeći do njegove slabosti i oštećujući ga.

Sve se to isto dešava i sa krvi, jer su vitalna energija i krv dve osnovne ,,supstance“ važne za zdrav život ljudi – jedna je vidljiva (krv), a druga je nevidljiva (vitalna energija). One se nadopunjuju kao dve strane istog novčića. Kada dođe do njihovog zastoja i blokade, pojavljuju se mnogi problemi, čak i oni najteži. Svi čovekovi problemi uvek počinju sa poremećajem na energetskom nivou (nevidljiva supstanca), prenose se na krv (vidljiva supstanca), a zatim se poremećaj pojavljuje u fizičkom telu kroz stotine raznih simptoma… Da logično razmislimo o ovome: da li čovek sa slabom i istrošenom vitalnom energijom, sa slabom i toksičnom krvi može da bude zdrav, ili da se oslobodi nekog problema? Da li odsutan čovek bez osećaja, pun stresa i tenzije, pun hemijskih toksina, može da bude zdrav? Ako imate neki problem, malo razmislite o tome. Dozvolite da se oslobodi i uključi vaša energija srca – osećaji, intuicija, mudrost i logika će vam reći šta je za vas dobro, a šta ne.

U staroj Kini već vekovima postoji znanje o degeneraciji ćelija i tkiva koju su zvali ,,masa”; danas je poznata pod nazivom rak – to piše u najstarijim medicinskim knjigama na svetu. Zaista bi trebalo paziti kakve emocije stvarate, a ranije sam napisao kako je torziona energija srca silna.

Aktivna Staza Srca će stvarati uzvišene osećaje – svetlost, a može vam pomoći da se uzdignete vrlo visoko na vašoj rezonanci evolucije. Treba znati da je mozak srca kompleksna mreža sastavljena od nekoliko vrsta neurona, neurotransmitera, proteina i pomoćnih ćelija sličnim onima koje nalazimo u mozgu. Ovakav mehanizam omogućava srcu da radi nezavisno od mozga, da uči, da oseća, da se seća i da zapaža. Otkriveno je da srce sadrži vrlo složen unutrašnji nervni sistem koji funkcioniše neovisno od mozga. Nervni sistem srca sadrži otprilike 40.000 neurona koji se nazivaju senzornim neuritima. Informacije iz srca, uključujući ono što osećamo, šalju se u mozak kroz aferentna vlakna, gde utiču na percepciju, donošenje odluka, kao i druge kognitivne procese. Kada je srčani ritam koherentan – tih, miran i relaksiran – neuralne informacije koje se šalju mozgu sadrže impulse mira koji podstiču pravilnu kortikalnu funkciju.

Taj efekat čovek doživljava kao povećanu mentalnu jasnoću i mir, bolju sposobnost donošenja ispravnih odluka. Doživljavaju se stanja kojima dominiraju pozitivni osećaji, širi se sposobnost kreativnog stvaranja. Kada je srčani ritam koherentan, tada se aktivnost moždanih alfa talasa usklađuje sa srčanim pozitivnim aktivnostima, a to znači: tiho i mir – o čemu govori cela ova knjiga. Kakvo jednostavno naučno i medicinsko objašnjenje samo je problem što se ne primenjuje u praksi?! Posledica toga je da, umesto mira i relaksacije, imamo poremećaj uma i nedostatak osećaja, imamo preplašene ljude zaokupljene preživljavanjem koji su usvojili matriks-formulu: radi, radi, radi, samo naporno radi, pa ćeš možda preživeti. Oni koji prežive i dočekaju penziju, opet se suočavaju s preživljavanjem: kako preživeti sa penzijom i računima, i tako do kraja…

U stanju visoke koherencije srčanog ritma, aferentni neurološki signali (impulsi) iz srca utiču na aktivnost u amigdali i s njom povezanim jezgrima u važnom moždanom centru za procesuiranje emocija. Amigdala je ključni centar u mozgu koji koordinira bihejvioralne, imunološke i neuroendokrine reakcije na pretnje iz okoline. Amigdala upoređuje dolazeće emocionalne signale sa pohranjenim zapisom emocionalnih sećanja, te u skladu s njima donosi trenutne odluke o stanju percipirane pretnje. Preko brojnih veza amigdale i limbičkog sistema (sistem za preživljavanje) aktiviraju se autonomni nervni sistem i emocionalne reakcije koje mogu da budu: strah, agresivnost, nesigurnost, pobeći ili se boriti itd.

Celo ljudsko telo je napravljeno kao savršeni, fino usklađeni receptor za sakupljanje informacija-rezonanci. Kada nešto doživljavamo i osećamo, unosimo informacije i na taj način gradimo i stvaramo neuronske mreže koje nam omogućavaju da razumemo svet u kojem živimo. Zaista je neprocenjiva šteta za ljude da žive sa 5 do 10% kapaciteta svog mozga. A još je veća šteta živeti iz glave, iz svog ego-uma, a zanemariti svoju Stazu Srca, gde je sve počelo i gde je sve u Jednom. Ako čovek ne razume te jednostavne stvari o pravilnim funkcijama svoga tela – onda je u problemu, onda je žrtva samog sebe, svojih pogrešnih uverenja i navika, neznanja i, verovatno, je doživotni pacijent-klijent!? Ljudi koji su neprestano pod uticajem stresa i preživljavanja, i koji su se prilagodili takvom načinu života, nažalost za takav izbor plaćaju danak svojim mentalno-emocionalnim zdravljem. Dr sci. D. Peterson, profesor na Univerzitetu u Oksfordu, u svojim istraživanjima ukazuje na povezanost između funkcija srca i mozga. On kaže da snažne negativne emocije izlažu srce zdravstvenom riziku, a intenzivna ljutnja i bes povećavaju rizik od srčanog udara za najmanje tri puta. Intenzivna žalost posle smrti voljene osobe takođe povećava rizik od srčanog udara.

Jedan dan neposredno nakon gubitka rizik od srčanog udara se povećava za 21 put. Nekoliko nedelja po tom događaju rizik od srčanog udara ostaje 6 puta veći. Naučna istraživanja pokazuju da ljudi koji su izloženi traumatskim iskustvima kao što su: rat, nasilje, teror, ekonomska kriza, zemljotres, poplava, požar, česta izloženost traumatskim informacijama, cunami, imaju daleko veće stope srčanih problema i bolesti u odnosu na opštu populaciju koja ne prolazi kroz ta iskustva. Svuda oko nas susrećemo ubrzane i agresivne ljude, bez prisustva najosnovnijeg elementa osećaja. Agresivnost pokazuje prikriveni strah, i jako, jako nesrećno i usamljeno srce koje vapi za pomoći. To nije samo problem osećaja, već je takođe i mentalni problem. Ali, mi smo bića koja bi trebalo da se izražavaju preko osećaja. Trebalo bi da prihvatimo saosećanje i milosrđe, što je dar srca racionalnom umu. Ako želimo mir u svim sferama života, onda treba da budemo taj mir, onda treba da živimo taj mir. Mir treba da bude u vama, da ga prenosite vašoj deci, vašoj ulici, vašem gradu i celom svetu. Kada iskreno stvorimo rezonancu mira, tada će rezonanca agresivnosti i nasilja jednostavno nestati. Sve je to izbor vaše slobodne volje, vašeg osećaja i odgovornosti.

Maksimalni dozvoljen broj znakova za preuzimanje je 600, uz obavezan link na lovesensa.rs

Ostali članci

Inicijalizacija u toku...

Komentari

Samo članovi kluba mogu da šalju komentare. Prijavite se ili se registrujte. Registracija je besplatna.