Šta je zapisano u vašim genima: analiza genetičkog zapisa i DNK

Analiza genetičkih zapisa je tehnika koja može da nam pruži mnoštvo informacija o sopstvenom biću i ličnosti.

Kompleksna priroda našeg postojanja je misterija koju pokušavaju da odgonetnu generacije i generacije šamana, mistika, psihijatara, psihoterapeuta i naučnika. Šta je to pohranjeno u našem telu, ćelijama, genima i sećanju i šta je to što nas usmerava i oblikuje nam život? Odgovora je, naravno, mnogo i svako može za sebe da izabere pristup, filosofiju ili školu mišljenja za koju veruje da je ispravna. Naša saradnica Tanja Šešum, psihoterapeut, homeopata i analitičar genetskih zapisa, predstavlja jednu zanimljivu metodu koja koristi kombinaciju drevnih i modernih znanja kako bi kreirala nacrt nečije duše i pomogla osobi u ostvarivanju punih potencijala

U našim genima programirane su sve strane naše ličnosti. Šifrirane su informacije o psihološkim i fizičkim karakteristikama osobe, snagama i slabostima karaktera, ličnim potencijalima, strategijama odlučivanja i životnog puta, prehrambenim karakteristikama i mnogim drugim. Analiza genetičkih zapisa je tehnika koja može da nam pruži mnoštvo informacija o sopstvenom biću i ličnosti.

Dipak Čopra otkriva kako da se borimo protiv bolesti: 6 načina da aktivirate gene za dobro zdravljeDipak Čopra otkriva kako da se borimo protiv bolesti: 6 načina da aktivirate gene za dobro zdravljeGeni nisu naša biloška sudbina jer određenim promenama u načinu života možete uticati na njih i aktivirati ih u borbi protiv…

Kako su karakteristike naše psihe povezane sa našim genetskim kodom ili šta je u osnovi našeg razmišljanja, osećanja, vrednosti, akcija? Šta određuje naše ponašanje u interakciji sa drugim ljudima, šta je ljubav i koja je svrha svakog od nas? Ovo su samo neka od pitanja na koja može odgovoriti psihološka analiza genetičkih zapisa. Odgovori na ova pitanja nam omogućavaju da shvatimo svoje snage i svoje slabosti. Poznavanje naših genetskih zapisa nam dozvoljava da bolje upoznamo sebe, da naučimo da prihvatamo druge ljude, da se rešimo strahova i da donosimo odluke koje su za nas odgovarajuće.

Kako je nastala analiza genetičkih zapisa?

Od kada je izašla bestseler knjiga Martina Šonbergera, „Ji đing i genetski kod: skriveni ključevi života”, 1992. godine, mnogim istraživačima skrivenih tajni ljudskog postojanja je postalo jasno da je, zahvaljujući napretku nauke koja je omogućila proučavanje genetske strukture čoveka, konačno došlo do skoka u razumevanju velike misterije života.

DNK sadrži genetski materijal i procese pomoću kojih se formiraju biološka, fizička tela, ne samo nas ljudi, nego svih živih bića. Ji đing (ili knjiga promene) opisuje filozofske i psihološke procese pomoću kojih se razvijaju sva stanja ljudskog uma i duha. Drugim rečima, Ji đing predstavlja sve načine na koje život ili svesnost izražavaju sami sebe.

Postoje četiri bazna para DNK kodova, što ukupno čini 64 moguće kombinacije. Slično ovome, i u Ji đingu postoje 64 načina kombinovanja elemenata. Ove paralele su inspirisale i zainteresovale mnoge naučnike i mistike koji su pokušavali da svaki od 64 heksagrama Ji đinga upare sa svakim od 64 koda DNK. Jedan od tih mistika je bio i Ra Uru Hu (rođen kao Robert Alen Krakover/Robert Allen Krakower), koji je u osmodnevnom procesu dobijanja kanalisanog znanja primio informacije o tačnoj paraleli između ova dva fenomena. To je jedan od stubova na kojima se bazira učenje koje je danas u svetu poznato kao Human Design.

Individuacija

Kao svaki sistem koji u sebi nosi „iskre apsolutne istine” i ovaj je nastavio da se razvija i nakon smrti svog tvorca. Jedan njegov originalni i kreativni sledbenik, Rob Rad (Rob Radd), dodatno je produbio znanje o genetskim zapisima i ključevima koji otključavaju naše genetske potencijale. Svoje učenje je nazvao „Zlatna staza”.
Kako bismo najbolje mogli opisati suštinu „Zlatne staze”? To je, jednostavno rečeno, učenje o ostvarenju procesa individuacije. To je proces postupnog sazrevanja ljudske duše do njenih najviših mogućih dometa razvoja (što je moguće jedino kroz jedinstvo njenih svesnih i nesvesnih delova). Drugim rečima, proces individuacije znači svesnu spoznaju i integraciju svih mogućnosti koje su urođene pojedincu. Taj proces nas uči da svako od nas može imati sopstveni pravac u životu, sopstvenu misiju i potpuno ispunjenje ličnih potencijala (najistaknutiji zagovornik individuacije je bio Karl Jung, mada su o tome govorili još od vremena Aristotela).

„Zlatna staza” je u praksi putovanje od tri etape. Prva se zove aktivacija osnovnih genetskih zapisa i osnovni zadatak u njoj je da otkrijemo svog unutrašnjeg „genija”. On se sastoji od četiri talenta, i to su: zapisi Profesije, Evolucije, Zdravlja-Sjaja i Svrhe. Fokus u ovoj etapi je na sopstvu i osnovnoj svakodnevnoj frekvenciji – konkretnije, na nesvesnom svakodnevnom stavu koji diktira puls i oblik života svakog od nas.

Aktivaciona sekvenca je katalizator za moćnu transformaciju kroz duboko razumevanje svoja četiri bazična talenta i dara. Oni opisuju mitsko putovanje koje je u osnovi života osobe, tačnije – zadatke koje će ona imati na tom putovanju i talente koje treba da razvije. Pritom, zapisi Profesije i Evolucije opisuju ono što smo rođeni da manifestujemo spolja, dok Zdravlje i Svrha opisuju skrivene unutrašnje nagrade koje slede kada u potpunosti razvijemo i prihvatimo svoje spoljašnje talente. Ova četiri genetska zapisa automatski transformišu niske vibracije (takozvane Senke) i omogućavaju njihovo podizanje do nivoa talenata. Oni tada aktiviraju pravu genijalnost koja leži u osnovi svakog od nas (genijalnost se ne definiše kao intelektualna superiornost merena koeficijentom inteligencije, nego kao realizacija svojih najvećih potencijala. A, složićete se, svako ima svoj set talenata, bez obzira na obrazovanje.). Taj proces prebacivanja sa niskih vibracija na više odvija se kroz tri skoka svesnosti, koji se zovu Izazov, Proboj i Bazična stabilnost i ključna tehnika je kontemplacija.

Životna Profesija-Brend: Ovaj aspekt vašeg života (i odgovarajući genetski zapis) ukazuje na idealnu arenu za vašu ulogu profesionalca. To je profesionalna uloga koja u najvećoj meri odgovara vašoj kreativnosti i omogućava vam slobodu da budete svoji i autentični, bez ikakvih kompromisa. Niža vibracija (Senka) ovog genetskog zapisa opisuje šta teži da se dešava oko vas kada izgubite kontakt sa svojom suštinskom prirodom. Najviša frekvencija ovog genetskog zapisa opisuje život u apsolutnom zenitu vaših genetski datih potencijala. Ovaj genetski zapis takođe ukazuje na put kojim možete najbolje i bez najmanje otpora putovati da biste dostigli maksimalni prosperitet i prepoznavanje u životu (tada se zove Brend, jer je svako od nas u stvari svoj sopstveni brend u tržišnoj utakmici).

Evolucija: Genetski zapis Evolucije predstavlja vaš glavni i, samim tim, najveći izazov u životu. Svrha ovog genetskog zapisa je da vas inspiriše da rastete, sazrevate i, eventualno, procvetate. On će u vašem životu manifestovati, i u unutrašnjoj i u spoljašnjoj stvarnosti, situacije koje imaju za cilj da vas nauče da prevaziđete njegovu nisku vibraciju, tj. Senku. Kako vam to bude polazilo za rukom, život će vam se postepeno transformisati. Najveća svrha Evolucije je transcendencija sopstvene patnje i pronalaženje dubokog i trajnog unutrašnjeg mira.

Zdravlje-Sjaj: Vaše Zdravlje-Sjaj (i njegov odgovarajući genetski zapis) ima direktan uticaj na vaše fizičko, emotivno i mentalno zdravlje. Kao jedan od skrivenih darova, ovaj genetski zapis će ili potkopavati vaše zdravlje i blagostanje, kroz svoju nisku vibraciju, ili će doprinositi vitalnosti i dugovečnosti kroz svoju višu vibraciju. Ovaj zapis ima indirektni odnos sa vašim zapisom Evolucije u sledećem smislu – što više slušate i učite lekcije u svom životu, više ćete „sijati”. Jer suštinski sjaj nije moguć bez dobrog zdravlja.

Svrha: Još jedan skriveni dar, vaša Svrha, leži duboko pohranjen u vašoj DNK. Kada verujete u svoje snove i imate hrabrosti da ih manifestujete kroz prizmu svoje životne profesije, tada vaša Svrha počinje da se rascvetava u vašoj duši. Kada aktivirate višu vibraciju ovog genetskog zapisa, u životu počinju da vam se dešavaju sinhroniciteti i da vam se otvaraju šanse i mogućnosti koje niste mogli ni da zamislite. Ali, da bi se otključao genetski zapis vaše Svrhe, potrebno je izraziti svoje jedinstvene darove svetu kroz nesebično služenje i bezuslovnu ljubav.

Ostali članci

Inicijalizacija u toku...

Komentari

Samo članovi kluba mogu da šalju komentare. Prijavite se ili se registrujte. Registracija je besplatna.