Proverite Leonardovu formulu na svom telu: da li na vašem dlanu vlada zlatni presek

Tajna lepote leži u proporciji zlatnog preseka. Proverite ovu formulu...

Zlatni presek je proporcija, geometrijski odnos dve dužine. No, to nije nasumičan odnos, nego vrlo specifičan odnos kog nalazimo uvek iznova u ljudskom telu, u prirodi, svuda! Nazvan je zlatnim upravo zato što stvara savršen sklad i lepotu. Zlatni presek nije baš jednostavno objasniti. Moramo se poslužiti preciznim jezikom matematike koja nam može dati jezgrovito objašnjenje.

Ipak, zlatni presek je poseban po tome što levom stranom mozga (racionalnom i objektivnom stranom) shvatamo njegovu preciznost, dok istovremeno desnom stranom mozga (kreativnom i maštovitom stranom) upijamo njegovo suptilno značenje i lepotu, što izaziva duboko divljenje, pa čak i osećanje svetosti.

Vratimo se na proporciju, geometrijski odnos dve dužine. Da bi proporcija u sebi nosila simetriju, sklad i lepotu zlatnoga preseka, treba imati na umu da postoji poseban odnos delova i celine. Kad podelimo bilo koju dužinu na dva dela, po načelu zlatnog preseka, odnos cele dužine prema većem delu je jednak odnosu većeg dela prema manjem.

Vrlo konkretno, to bi izgledalo ovako... Zamislimo dužinu od 13 delova. Da bismo dobili proporciju zlatnog preseka, dužinu od 13 delova treba podeliti na deo od 8 i na deo od 5 delova. Odnos celine i većeg dela, 13 podeljeno sa 8 iznosi 1,6. Odnos većeg dela prema manjem, 8 podeljeno sa 5, iznosi 1,6! Broj koji smo dobili zove "fi", a precizno iznosi 1,618.... i nastavlja se svojim decimalama u beskonačnost, poput svog slavnog brata, broja "pi". Broj "fi" je broj koji definiše zlatni presek.

Kako bismo ovo još bolje razumeli, odmaknimo se od jezika matematike. Najvažnija ideja koju broj "fi" i zlatni presek čini tako posebnima jeste što postoji poseban odnos. Deljenjem celine ne dobijamo odvojene, nepovezane delove. Delovi su povezani jedan s drugim na jednak način kako se celina odnosi prema delovima. Taj međusobno prožimajući odnos pojedinačnog i celine prisutan je u temelju ideje zlatnog preseka, u svakom kutku prirode i ljudskog tela. A ideja posebnog odnosa celine i delova prisutna je u dubokim istinama svih duhovnih tradicija.

Lepota godina: 9 stvari koje rade ljudi koji dostojanstveno stare...

Ljudsko telo na beskonačno mnogo načina odražava proporciju zlatnog preseka. Pogledajte na trenutak svoj dlan. Izmerite dužinu jagodice, recimo, malog prsta, do prvog zgloba. Kad tu dužinu pomnožite sa "fi" (1,6), dobićete tačnu dužinu druga dva dela malog prsta, od prvog zgloba gde se završava jagodica do mesta gde se prst spaja s dlanom. Kad dužinu celog malog prsta pomnožite sa 1,6 dobićete dužinu dlana u produžetku malog prsta, do prvog zgloba, gde se dlan spaja s rukom. Ako ukupnu dužinu prsta i dlana uvećate za 1,6 dobićete dužinu svoje podlaktice. Niz se nastavlja dalje, na čudesan način odražavajući ovu svetu geometriju.

Verujte mi, uzela sam trougao i pažljivo, milimetarskom preciznošću merila svoj dlan! Dužina moje jagodice malog prsta od 2 cm pomnožena sa 1,6 iznosi 3,2 cm. Tačno toliko je dug ostatak mog maloga prsta. Ukupna dužina malog prsta je 5,2 cm, koji pomnožen sa 1,6 iznosi 8,3 cm, koliko je dugačak spoljni brid mog dlana, u produžetku malog prsta! Da vam se ne zavrti u glavi od silnih brojeva, pokušajte i sami da proverite ove neverovatne proporcije! Isti rezultat ćete dobii ako izmerite bilo koji drugi prst svoje ruke, osim palca koji je posebne građe.

Zlatni presek prisutan je u svakom delu našeg tela! Odnos glave prema dužini trupa, odnos dužine trupa prema dužini nogu, kao i odnos pojedinih delova prema ukupnoj dužini (ili visini) tela odražava proporciju zlatnog preseka. Naravno, uvek postoje manja odstupanja, jer sama priroda u svojoj raznolikosti i bogatstvu ne meri proporcije trouglom.

Tajna lepote leži, dakle, u proporciji zlatnog preseka. To se posebno vidi na ljudskom licu. Možemo se složiti u tome da postoje neki ljudi koji su jednostavno - savršeno lepi! Postoje i oni, recimo, "obični"! Kad primenimo proporcije zlatnog preseka kako bismo odredili odnos pojedinih delova lica, ljudi koje smatramo jako lepim imaju proporcije lica precizno u skladu sa zlatnim presekom. Kad postoje odstupanja, a u prirodi uvek ima odstupanja koja i ne moraju biti velika, gubi se deo savršene lepote ostavljajući ipak - jedinstvenost!

Maksimalni dozvoljen broj znakova za preuzimanje je 600, uz obavezan link na lovesensa.rs

Ostali članci

Inicijalizacija u toku...

Komentari

Samo članovi kluba mogu da šalju komentare. Prijavite se ili se registrujte. Registracija je besplatna.