Kako da ispunimo svoju svrhu u životu

Kako da naučimo da živimo vešto u materijalnom svetu koji postoji da bi nama koristio, a ne mi njemu...

Kao ljudska bića oduvek se pitamo ko smo, odakle dolazimo, kuda idemo, koja je naša svrha u životu... Naš život bez svrhe gubi smisao, a čovek bez cilja gubi motivaciju. U indijskog tradiciji veliku i važnu ulogu podele ispravnog i pogrešnog, kao i ostvarenja sopstvene svrhe imaju purusharthe - četiri cilja života. To su dharma (dužnost, etika), artha (prosperitet, bogatstvo), kama (zadovoljstvo, čulnost) i moksha (potraga za oslobođenjem, sloboda). Purusharthe su nacrt ispunjenja čovekove svrhe, putokazi ka uspešnom, ispunjenom i harmoničnom življenju.

Radeći na njima možete da izbalansirate sve segmente u životu na najdubljem nivou svog bića. O njima je opširno pisano u epu Mahabharata, epskoj indijskoj pesmi Bhadgavad Gita i upletene su u jogijsku tradiciju na najdubljim nivoima. Međutim, njihovi koreni su zapravo u Rigvedama, u kojima se navode kao inherentne vrednosti Univerzuma. Kosmos se doživljava kao živo biće, a zakon, prosperitet, želja i sloboda kao njegovi delovi. To nisu samo naše brige i psihološki koncepti protiv kojih treba da se borimo, ili koje treba da pobedimo. Kada ih prihvatimo kao žive, tada mikrokosmos dovodimo u ravan sa makrokosmosom i pred nama sve postaje jasno i dostupno.

Na putu ispunjenja svrhe

Grubo prevedeno, purusha znači "duša", esencijalno sopstvo koje je nepromenljivo, koje se ne rađa i ne umire već pripada Univerzumu. Artha znači "sposobnost" ili "sa svrhom, u svrhu". Kada se spoje - purushartha znači "u svrhu duše" ili "svrha bića" i sam koncept zahteva da obuhvatite širu sliku svog života, da se zapitate da li provodite dan za danom ispunjavajući i podržavajući svoju svrhu, potrebe svog unutrašnjeg sopstva.

Da biste ispunili ono što vaša priroda od vas traži, razumevanje četiri purusharthe i njihovo balansiranje vam može pomoći. One su sofisticirani način da živite uravnoteženo, ali zahtevaju samorefleksiju - da se zapitate "Koju od ovih oblasti previše naglašavam?", "Da li se dobro provodim ali u suprotnosti sa svojom etikom?", "Da li sam odličan učitelj, ali nisam našao način da zarađujem za život?", i slično. Sve ono čime se ne pozabavite, vratiće se da vam zada udarac. Uz pomoć ova četiri cilja života prema joga načelima možete da procenjujete svoj život, da donesete ispravne odluke i da razrešite praktične dileme tako da na najvišem nivou odajete počast životu.

Maksimalni dozvoljen broj znakova za preuzimanje je 600, uz obavezan link na lovesensa.rs

Ostali članci

Inicijalizacija u toku...

Komentari

Samo članovi kluba mogu da šalju komentare. Prijavite se ili se registrujte. Registracija je besplatna.